top of page

Meke veštine

Upravljanje stresom

Svrha i cilj treninga:

Trening upravljanja stresom i vremenom i prevencija „burnout“ sindroma pomoći će vašem menadžmentu da nauče kako da kontrolišu svoje emocionalne reakcije na svakodnevne izazove koji su neizbežni u poslu, kako da pomognu zaposlenima koji mogu da imaju „burnout“ sindrom i time spreče njihovo dugo odsustvovanje zbog bolovanja i šta sve mogu da urade da bi smanjili stres u radnom okruženju. Takođe će vam pomoći da razlikujete funkcionalan i toksičan stres i kako da toksičan pretvorite u pozitivan. Tokom seminara, obradiće se i načini upravljanja vremenom kao važnom komponentom uzroka stresa i načinom upravljanja promenama. Sve teme se obrađuju kroz praktične primere i individualne vežbe. Svaki zaposleni, pored teorijskog znanja i naučenih tehnika i alata za kontrolu stresa, imaće i mali lični rad na sebi, koji će mu pomoći da promeni svoj mentalni stav i da umesto problema vidi izazove koji mogu da se reše.

Sadržaj treninga:

  • Menadžerski sindrom

  • Šta je stres

  • Pozitivan i negativan stres

  • Tehnike kontrole stresa

  • Upravljanje vremenom

  • Upravljanje promenama

  • Prevencija stresa u radnom okruženju

Metode transfera znanja:

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se učesnicima zadaju. Trening obuhvata praktični rad kroz korisne alate koji učesnicima ostaju i posle treninga.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page