top of page

Finansije

Uspešna aplikacija za kredit

Svrha i cilj treninga:

Ovaj kurs će pomoći predstavnicima preduzeća da pravilno procene svoje finansijske potrebe, da razumeju pristup banaka procesu kreditiranja i način njegovog odvijanja, da spoznaju njegove glavne elemente iz perspektive banke, kao i načine na koje je nabolje pripremiti zahtevanu dokumentaciju. Sve to će doprineti većoj verovatnoći obezbeđivanja kreditnih sredstava. Ovaj trening će u većoj meri biti usmeren na finansijsku analizu, pripremu poslovnog plana, strukturiranje projekata za koje su potrebna sredstva, odnos klijent-banka, te na sam proces njihovog pregovaranja.

 

Sadržaj treninga:

  • Ocena spremnosti klijenta za banku

  • Razumevanje potrebe za kreditiranjem

  • Kako funkcioniše proces apliciranja za kredit

  • Kako uspostaviti adekvatan odnos sa bankom

  • Kreiranje dobitnog kreditnog zahteva

  • Osnovni finansijski izveštaji

  • Priprema poslovnog plana

  • Proces pregovaranja sa bankom

 

Metode transfera znanja:

Kurs je podeljen u šest delova, koji pokrivaju najznačajnije determinante procesa i pružaju praktični uvid u uspešno pregovaranje sa bankama, kako bi se osigurala kreditna sredstva. Takođe, trening uključuje i osnove kreditne analize, kao i objašnjenja bazičnih finansijskih kategorija i osnovnih delova finansijskih izveštaja.  Polaznici će imati priliku da urade self-assessment test koji će im pokazati da li su spremni za kreditiranje od strane banke i ako nisu, koje elemente moraju da unaprede u budućnosti. Zasniva se na interaktivnom radu,  i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti i alati predviđeni za analizu kao i video role play simulacije.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page