top of page

IT Programi

VBA programiranje u Excelu

Svrha i cilj treninga:

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u radu sa tabelama i grafikonima. Mnogi zaposleni ne upotrebljavaju gotovo 90% funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava. Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa alatom. Svaku lekciju prati i materijal koji je korišćen u samoj lekciji i koji učesnici popunjavaju simultano dok slušaju. Na kraju svakog modula polaznici rade na projektu koji zahteva primenu stečenog znanja u modulu.

 

Sadržaj treninga:

 • Snimanje makroa kao jedan način za kreiranje makroa

 • Automatizacija radnji i zadataka koji se ponavljaju

 • Kreiranje macro-a

 • Developer tab

 • Snimanje makroa

 • Editovanje makroa

 • Kreiranje dugmadi za pokretanje makroa

 • Kodiranje

Komande sa rad sa opsegom (range)

 • Value,

 • text,

 • row,

 • column,

 • select,

 • count,

 • adress,

 • formula,

 • numberformat,

 • font

 

 • Komande za rad sa ćelijama

 • Tipovi varijabli i sintakse

 • Automatizacija Excel forumula

 • Kreiranje izveštaja

 • Kreiranje formi

 

 

Objekti

 

 • Range

 • Offset

 • Kretanje po radnim fajlovima i listovima

 

Funkcije

 

 • If-Then-Else, And-Or

 • Loops, Do while, Do until, For next

 

Interaktivne korisničke forme

 • Msg box

 • Input box

 • User forms

 

 

 

Metode transfera znanja:

Menadžeri  i zaposleni državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da steknu i unaprede svoje znanje u oblasti primene spredšit alata u cilju olakšavanja i unapređenja obavljanja svakodnevnih analitičkih i drugih aktivnosti koje su podržane MS Excel-om. Praktični rad sa učesnicima.

 

Kurs je namenjen sledećim verzijama programa: Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, Excel 2019 i Microsoft 365

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page