top of page

Meke veštine

Veštine prodaje

Svrha i cilj treninga:

Trening je namenjen svima koji žele da nauče da prodaju, kao i onima koji se već bave prodajom i žele da unaprede svoje prodajne performanse: menadžerima prodaje, komercijalistima i svima koji u svom svakodnevnom poslovnom okruženju kontaktiraju sa kupcima.

Sadržaj treninga:

  • Koji uslovi bi trebalo da budu ispunjeni kako bi prodaja bila uspešna?

  • Značaj prvog utiska, karakteristike komunikacije na relaciji prodavac-kupac, motivacija kupaca.

  • Na koji način kupca zainteresovati za proizvod?

  • Veštine prezentacije proizvoda?

  • Na koji način zatvoriti prodaju uz ličnu procenu i prihvatanje rizika?

  • Kako izaći na kraj sa preterano zahtevnim, agresivnim, sumnjičavim kupcima?

Metode transfera znanja:

Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.

Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast timskog rada, komunikacije i unapređenja prodaje.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page