top of page

IT Programi

Vizuelizacija podataka u Excelu

Svrha i cilj treninga:

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u radu sa tabelama i grafikonima. Mnogi zaposleni ne upotrebljavaju gotovo 90% funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava. Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa alatom. Svaku lekciju prati i materijal koji je korišćen u samoj lekciji i koji učesnici popunjavaju simultano dok slušaju. Na kraju svakog modula polaznici rade na projektu koji zahteva primenu stečenog znanja u modulu.

 

Sadržaj treninga:

 • Formatiranje grafikona i podešavanja

 • Osnovne funkcije Excelovih grafikona

 • Precizno pozicioniranje grafikona na radnom listu

 • Korišćenje secondary axis

 • Navigacija u okviru grafikona

 

Izrada svakog tipa grafikona

 • Bar i columns grafikoni

 • Histogram i pareto grafikoni

 • Linijski

 • Prikaz linije trenda

 • Pita grafikon

 • Scatter

 • Bubble

 • Tree maps

 • Waterfall

 • Radar

 • Stock

 • Heat maps

 • Surface & 3D charts

 • Geo-spatial mapping

 • Sparkline, win/lose, column

 • Kreiranje dashboarda na osnovu više grafikona

 • Kreiranje gantograma

 • Column grafikon

 • Integrisanje varijabilne x-ose u grafikon

 • Stavljanje zbira iznad stacked column

 • Kontrola leve i desne margine grafikona

 • Prečice

 • Skaliranje grafikona

 • Korekcija vertikalne pozicije grafikona

 • Slobodno pozicioniranje naziva na x-osi

 • Slobodno postalvjanje legende

 • Postavljanje linija, strelica i elipsa

 • Automtsko sakrivanje malih vrednosti

 

Bar grafikon

 • Razumevanje razlika između bar i column grafikona

 • Kombinacija bar grafikona i scattera

 • Insertovanje nezavinse x-ose

 • Dodavanje slobodne legende na grafikonu

 

Izgled izveštaja

 • Postavljanje poruke, naslova i fusnote na izveštaju

 • Uključivanje komentara na grafikonu

 • Korišćenje Excel kamere

 • Dinamičko linkovanje Excela i Power Pointa

 

Metode transfera znanja:

Menadžeri  i zaposleni državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da steknu i unaprede svoje znanje u oblasti primene spredšit alata u cilju olakšavanja i unapređenja obavljanja svakodnevnih analitičkih i drugih aktivnosti koje su podržane MS Excel-om.

 

Kurs je namenjen sledećim verzijama programa: Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, Excel 2019 i Microsoft 365

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page