top of page

Specijalizovani treninzi 

Zaštita konkurencije

Svrha i cilj treninga:

Zaštita konkurencije zasniva se na aktuelnim zakonskim propisima i primerima iz domaće i inostrane poslovne prakse. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u prodaji, marketingu, pravnom sektoru, kao i svim  preduzećima koje imaju izražen antikonkurentski rizik u svojoj privrednoj grani.

Polaznici se upoznaju sa aktuelnom zakonskom regulativom i pratećim propisima, pri čemu je fokus na praktičnim pitanjima, čestim nedoumicama i uticaju zakonskih rešenja na poslovanje preduzeća. Kroz primere iz prakse i studije slučaja polaznici rešavaju konkretne probleme i definišu načinu da se minimizira rizik povrede konkurencije.

Kroz trening, učesnici će imati prilike da nauče osnove o zaštiti konkurencije, na koji način se utvrđuje relevantno tržište, zloupotrebe dominantnog položaja, dozvoljene i zabranjene prakse, koje su posledice nepoštovanja Zakona i druga specifična pitanja iz poslovne prakse.

Sadržaj treninga:

  • Zakonski okvir zaštite konkurencije

  • Utvrđivanje relevantnog tržišta proizvoda i relevantnog geografskog tržišta

  • Zloupotreba dominantnog položaja (zabranjena i dozvoljena praksa)

  • Restriktivni sporazumi

  • Kartelsko dogovaranje

  • Specifična pitanja: ugovori, rabatna politika, objavljivanje informacija, komunikacija sa konkurentima

  • Antitrust compliance programi

  • Studije slučajeva iz domaće i međunarodne poslovne prakse

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih pojmova u oblasti zaštite konkurencije, prikazi primera loše prakse, analiza studija slučaja iz prakse, kratki video materijali, role play simulacije, Q&A sesije, testiranje stečenog znanja plaznika, grupne diskusije.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page