top of page

Seminar
Upravljanje projektima po PMI metodologiji

30. novembar sa početkom u 9:00h

+381 11 450 4518

RASPRODATO.png

O programu:

Bilo da ste angažovani na poslovima menadžera projekata, člana projektnih timova, želite da proširite svoje znanje u ovoj oblasti, ili razmišljate da se u perspektivi sertifikujete kao profesionalni projektni menadžer, trening Upravljanje projektima će Vam pomoći da steknete univerzalno primenjiva znanja i neophodne veštine. Putem projekata se ostvaruje preko 30% ukupnog svetskog BDP-a, a stručna veština upravljanja projektima je među tri najtraženije veštine kod novih pozicija u kompanijama na globalnom nivou.

 

Veštine upravljanja projektima danas su neophodne i u privatnom i u javnom sektoru, u proizvodnim i tehnički orijentisanim delatnostima, IT, bankarstvu i osiguranju, trgovini i uslugama, javnoj administraciji, kod apliciranja i realizacije projekata preko međunarodnih i domaćih institucija i tendera, u projektima kulture, obrazovanja, sporta, civilnog društva i u svim drugim sferama privrednih i društvenih aktivnosti. Trening je kreiran prema metodologiji i standardu PMI - Project Management Instituta (USA), po kojoj danas radi oko 70% organizacija u svetu. Učesnici se vode korak po korak kroz metodološki postupak, uz paralelno sprovođenje interaktivnih vežbi i praktičnu radionicu koja je zasnovana na primerima projekata iz poslovnog ambijenta polaznika. Ovim pristupom se maksimizira usvajanje i primenjivost stečenog znanja. Polaznici se obučavaju da primene set ključnih projektnih alata na samim radionicama, a po završenoj obuci će moći i da ih primenjuju na projektima u svojoj organizaciji.

Cilj obuke je da učesnici razumeju projektno upravljanje i njegove specifičnosti u odnosu na druge oblasti menadžmenta, kao i da steknu potrebne veštine u okviru svake grupe procesa: iniciranje, planiranje i izvođenje projekata u skladu sa zadatim ciljevima, monitoring i kontrola realizacije, i formalno zatvaranje projekata.  Takođe, objašnjava se razlika između tzv. waterfall i agilnog pristupa upravljanju projektima.

Predavač: Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Agenda:

09:00 – 09:30 – Registracija učesnika


09:30 – 11:30 – Sesija I

11:30 – 12:00 – Kafe pauza

12:00 – 14:00 – Sesija II

14:00 – 14:30 – Ručak

14:30 – 16:00 – Sesija III

16:00 – 16:30 – Pitanja i dogovori

Sesija I:

 • Specifičnosti projekata i struke upravljanja projektima

 • Projektna organizacija i uloga projektnog menadžera

 • Faktori uspeha i neuspeha projekta

 • PMI metodologija, životni ciklus projekta, pristupi Waterfall vs. Agile

 • Selekcija projekata

 • Interaktivna radionica (razrada projekta po izboru učesnika uz primenu alata)

 • Inicijacija i definisanje sadržaja projekta

Sesija II:

 • Planiranje projekta po segmentima

 • Alokacija resursa i konstituisanje projektnog tima

 • Planiranje i upravljanje vremenom, budžetom i kvalitetom

 • Planiranje i upravljanje nabavkama i ugovorima

 • Identifikacija i upravljanje projektnim rizicima

 • Planiranja i upravljanje komunikacijama i interesnim grupama

Sesija III:

 • Egzekucija i integrisano upravljanje projektom

 • Monitoring i kontrola

 • Uspostavljanje mehanizma kontrole promena

 • Izveštavanje

 • Terminiranje projekta i evaluacija ostvarenih rezultata

Predavač: Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Slobodan Mijailović je dugogodišnji poslovni konsultant i predavač u oblasti upravljanja projektima.  Osnovne studije završio je na PMF-u u Beogradu, a 2012. godine i trogodišnji Master in Project Management program na University of Liverpool sa disertacijom na temu primene upravljanja projektima u oblasti organizacionih transformacija. Nosilac je PMP profesionalne licence od 2013. godine i član PMI Instituta USA i njegovog ogranka PMI-Serbia Chapter.

Značajan deo svoje profesionalne karijere proveo je u inostranstvu gde je stekao bogato iskustvo u spoljnotrgovinskom sektoru, u oblasti upravljanja investicijama, commodity tradinga, agrobusinessa  i logistike. U periodu 2006 -2014. bio je angažovan kao rukovodilac više organizacionih i tehnoloških projekata u domaćim kompanijama, koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, projektnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, studijama izvodljivosti i implementaciji strategije.

Od 2014. radi kao poslovni konsultant na projektima u oblasti korporativne strategije, organizacionog strukturiranja i razvoja kompanija. Takođe, kao trener-predavač je realizovao veliki broj treninga iz oblasti upravljanja projektima za učesnike iz različitih privrednih delatnosti, u skladu sa PMI metodologijom.

Napomene:

Nije neophodno predznanje iz oblasti da bi se pratio seminar, s obzirom na to da će ključni pojmovi biti pažljivo razjašnjeni i potkrepljeni primerima.

Učesnici takođe dobijaju:

 • Sertifikat o završenoj obuci.

 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.

 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).

 • Prenosivi poklon vaučer.

 • Materijal u štampanom obliku.

 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

 

Cena po učesniku: 14.600 RSD + PDV.

(Dodatnih 10% popusta na svakog narednog prijavljenog učesnika iz iste kompanije).

bottom of page