top of page

Seminar
Zaštita konkurencije – primeri i preporuke

24. mart sa početkom u 9:00h

+381 11 450 4518

O programu:

Zaštita konkurencije je tema koje sve više bivaju svesne kompanije u Srbiji, nažalost obično nakon otvorenog postupka pred Komisijom za zaštitu konkurencije. Cilj seminara je da se kompanije preventivno upoznaju sa mogućim povredama konkurencije i njihovim posledicama, kako bi blagovremeno uskladile svoju praksu sa zakonskim okvirom i izbegli značajnu finansijsku, pravnu i reputacionu štetu. Na vrlo praktičan i konkretan način, kroz veliki broj realnih primera, filmova i simulacija, proći ćemo kroz najčešće povrede konkurencije, modalitete njihovog činjenja, moguće posledice, dosadašnju praksu Komisije za zaštitu konkurencije i preporuke za usklađivanje poslovne prakse sa Zakonom. Namera je da se kompanije upoznaju sa fer pravilima tržišne utakmice i da u potpunosti eliminišu rizike kršenja pravila u oblasti zaštite konkurencije.

Predavač: Prof. dr Dragan Lončar, Peterhof Consulting & Edu

Gost: Srđana Petronijević, Schoenherr (Partner and Head of Competition)

Agenda:

09:00 – 09:20 – Registracija učesnika

09:20 – 11:00 – Sesija I
11:00 – 11:20 – Kafe pauza

11:20 – 13:15 – Sesija II

13:15 – 14:00 – Ručak

14:00 – 16:00 – Sesija III

Sesija I:

 • Ključni pojmovi: suština zaštite konkurencije, relevantno tržište, koncentracija tržišta, zabranjene prakse, sankcije

 • Sažeti prikaz aktuelnog zakonskog okvira

 • Studije slučaja zabranjenih praksi: Srbija i EU

Sesija II:

 • Zloupotreba dominantnog položaja – moguće forme zloupotrebe i način njihovog ispoljavanja i tretiranja od strane Komisije

 • Studije slučaja zloupotrebe dominacije: Srbija i EU

 • Preporuke kompanijama za usklađivanje poslovne prakse kako bi se eliminisao rizik povrede konkurencije u ovom domenu

 • Nenajavljeni uviđaji – primeri iz prakse i preporuke za kompanije

 • Institut imuniteta – svrha, algoritam prijave za leniency

 • Vertikalni i horizontalni BER

 • Digital Market Act

Sesija III:

 • Restriktivni sporazumi – moguće forme zabranjenih sporazuma po vertikali i horizontali i način njihovog ispoljavanja i tretiranja od strane Komisije

 • Studije slučaja zabranjenih sporazuma: Srbija i EU

 • Prijava koncentracija – algoritam prijave, primeri iz prakse i preporuke za kompanije

 • Foreign Subsidies Regulation, FDI Screening

 • Određivanje visine kazne – olakšavajuće i otežavajuće okolnosti,

 • Antritrust Compliance programi – kako edukovati zaposlene da izbegnu zabranjene prakse?

 • Kviz znanja sa praktičnim pitanjima – rekapitulacija ključnih poruka.

 • Podela sertifikata

Predavač:

Prof. dr Dragan Lončar, Peterhof Consulting & Edu

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač i direktor konsultantske kuće Peterhof Consulting.

Gostujući predavač:

 Srđana Petronijević , Schoenherr (Partner and Head of Competition)

Partner u kancelariji Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr sa preko 17 godina iskustva. Vodi tim koji se bavi pravom konkurencije i proverom usklađenosti poslovanja privrednih društava sa propisima i upravljanjem kriznim situacijama. Učestvovala je u brojnim složenim postupcima pred organima za zaštitu konkurencije u Srbiji i drugim državama u regionu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (LL.B. 2003. godine), poseduje master u oblasti međunarodnog poslovnog prava Centralnoevropskog univerziteta (CEU) (LL.M. 2005. godine), kao i specijalizaciju iz prava Evropske Unije (CEU, 2005. godine). Izabrana je od strane Vlade Republike Srbije za člana radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije. Autor je brojnih pravnih članaka.

Napomene:

Učesnici dobijaju na poklon antitrust compliance priručnik u oblasti zaštite konkurencije, koji može služiti kao trajni podsetnik na zabranjene i dozvoljene prakse.

 

Teme se analiziraju iz multidisciplinarnog ekonomsko-pravnog ugla, tako da se mogu prijaviti zaposleni iz sektora pravnih poslova, prodaje, finansija i svih drugih sektora koji imaju dodirnih tačaka sa temom zaštite konkurencije.

 

Nije neophodno predznanje iz oblasti da bi se pratio seminar, s obzirom na to da će ključni pojmovi biti pažljivo razjašnjeni i potkrepljeni primerima.

Učesnici takođe dobijaju:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga.

 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.

 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).

 • Prenosivi poklon vaučer.

 • Materijal u štampanom obliku.

 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

 

Cena po učesniku: 19.500 RSD + PDV.

(Dodatnih 10% popusta na svakog narednog prijavljenog učesnika iz iste kompanije).

RASPRODATO.png
bottom of page