top of page

Seminar
Finansijski kontroling

Kako navigirati kompaniju?

27. maj sa početkom u 9:00h

+381 11 450 4518

O programu:

Finansijski kontroling je izazovna i dinamična funkcija koja omogućava ispunjenje finansijskih i širih poslovnih ciljeva. Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da omogući adekvatnu navigaciju kompanije uz neophodna znanja iz MS Excel-a kao osnovnog alata svih finansista. Obuka se realizuje kroz interaktivna predavanja i diskusiju, uz primere koji će olakšati rešavanje praktičnih zadataka i poslova koje finansijska kontrola donosi.

 

NAPOMENA: Učesnici treba da ponesu svoj računar.

Agenda:

09:00 – 09:30 – Registracija učesnika

09:30 – 11:30 – Blok 1: Finansijski kontroling
11:30 – 12:00 – Kafe pauza

12:00 – 14:00 – Blok 2: Finansijski kontroling u Excel-u

14:00 – 14:30 – Ručak

14:30 – 16:00 – Blok 3: Tips & Tricks u Excel-u

Blok 1: Uvod

 • Uvod u finansijski kontroling

 • Obuhvat poslova finansijskog kontrolera – čime se sve kontroler bavi?

 • Obračun troškova – kako opteretiti nosioce troškova?

 • Alokacija troškova i rešavanje problema “besplatnog jahača”

 • Metode alokacije troškova – kako od izbora tehnike „pati“ profitabilnost?

Blok 2: Finansijski kontroling u MS Excel-u

 • Kako pripremiti podatke za automatizaciju u Excelu?

 • Rad sa bazom podataka – struktura baze, adresiranje, sortiranje, napredno filtriranje

 • Grafici – kreiranje grafika, manipulacija podacima u okviru grafika, modifikacija grafika

 • Uslovno formatiranje i validacija podataka (Conditional formatting i Data Validation)

 • Imenovane oblasti  – kreiranje, upotreba u formulama i funkcijama

Blok 3: Tips & Tricks u Ms Excel-u

 • Koji su alati i tehnike u MS Excelu-u najkorisniji za finansijski kontroling?

 • Pivot tabele i grafici

 • Funkcije za povezivanje, grananje i rad sa bazom podataka

 • Povezivanje podataka u radnim listovima i radnim knjigama

 • Kontroline forme – kreiranje, formatiranje, povezivanje sa formulama i funkcijama

Predavač:

dr Miloš Milosavljević

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007 na temu obračuna troškova. Doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka 2015. na temu merenja finansijskih performansi. Na FON-u od 2009. predaje Finansijski menadžment i Upravljačko računovodstvo. Usavršavao se na Poslovnoj školi Bled u Sloveniji. Učestvovao je na više desetina seminara iz oblasti finansijskog upravljanja.

Specijalizovao se za finansijski kontroling i merenje finansijskih performansi. Kao konsultant, trener i instruktor, radio je na brojnim projektima, sa klijentima kao što su Delhaize Srbija, NIS ad Beograd, Banca Intesa Belgrade, Politika N&M, EMS, Doncafe, Parking Servis Beograd, MSD Serbia, Metaling, Tehnohemija, Be-Terna, Swarowski i drugi.

 

Učestvovao je na više međunarodnih projekata pod pokroviteljstvom Nemačke agencije za saradnju (GIZ), Evropske komisije (agencije EACEA), Švajcarske agencije za razvoj i IPA. Iza sebe ima više desetina naučnih publikacija – monografija, članaka u međunarodnim časopisima na temu finansijskog upravljanja i kontrole. Objavio je udžbenike iz oblasti finansijskog upravljanja, među kojima – “Finansijski menadžment” i “Evaluacija finansijskih performansi”.

Gostujući predavač:

dr Lena Đorđević Milutinović

Završila osnovne i master studije 2010 godina, na Fakultetu organizacionih nauka (FON), Univerziteta u Beogradu, usmerenje Operacioni menadžment. Doktorirala 2016. godine na temu detekcije i analize greška u implementaciji modela za upravljanje zalihama, sa akcentom na spredšit upravljačkim modelima. Na FON-u, od 2010. godine predaje Upravljačke modele, Informacione sisteme preduzeća u spredšitovima, Spredšit inženjerstvo, Spredšit menadžmet, Upravljačke modele i aplikacije u MS Excel-u u okviru programa usmerenog na finansijski kontroling i menadžersko računovodstvo, i druge predmeta u kontekstu upravljačkih modela i aplikacija u spredšitovima.

 

Kao konsultant, trener i instruktor, radila je na brojnim projektima, sa klijentima kao što su NIS ad Beograd, Neoplanta doo Novi Sad, 4U Pharma doo Beograd, Global Engineering Technologies – GET Beograd, Nelt Co doo, Beopanax doo, VIP mobile, West pharmaceutical, Poštanska štedionica, Predškolska ustanova 11. april, Elektroprivreda Crne Gore, Elektroprivreda Srbije i brojni drugi.

 

Učestvovala je na nekoliko međunarodnih projekata finansiranih od strane Evropske komisije. Autor je preko 90 naučnih publikacija, udžbenika, monografija, članaka u međunarodnim i nacionalnim časopisima i na konferencijama, na temu upravljačkih modela i aplikacija, kao i primene spredšit aplikacija u teoriji i praksi.

Napomene:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga.

 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.

 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).

 • Besplatno parkiranje.

 • Prenosivi poklon vaučer.

 • Materijal u štampanom obliku.

 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

 

Cena po učesniku: 12.800 RSD plus PDV.

RASPRODATO.png
bottom of page